Cefnogwyr y Cyfamod

Ceir isod restr o'r sefydliadau sydd wedi ymrwymo i'r Cyfamod Cymunedol ar hyn o bryd.

 • Alabare - Wales - Cartrefi i Gyn-filwyr
 • Hire a Hero
 • Y Llynges Frenhinol
 • Yr Awyrlu Brenhinol
 • Y Fyddin
 • Heddlu Gwent
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Y Lleng Brydeinig Frenhinol
 • Arglwydd Raglaw Gwent
 • Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Yr Is-gyrnol Frank Whiting RA
 • Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Maer Torfaen
 • Y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy
 • Lynne Neagle AC
 • Uchel Siryf Gwent
 • Hyrwyddwr Iechyd y Lluoedd Arfog
 • Hyrwyddwr Cymunedol y Lluoedd Arfog
 • Hyrwyddwr Aelodau'r Lluoedd Arfog
 • Cyngor Cymuned Blaenafon
 • Cyngor Cymuned Cwmbrân
 • Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llantarnam
 • Cyngor Cymuned Henllys
 • Cyngor Cymuned Ponthir
 • Cyngor Cymuned Pont-y-pŵl
 • SSAFFA
 • Ysgol Croesyceiliog
 • CADESA
 • Ysgol Abersychan
 • Y Cynghorydd Phil Seaborne
 • Y Cynghorydd Cymunedol Rose Seaborne
 • Y Lleng Brydeinig Frenhinol – cangen Pontnewydd
 • Bron Afon
 • Green Goddess – cyn-filwyr
 • Fforwm Pobl Ifanc Torfaen
 • Combat Stress
 • Service Leavers Wales
 • Blind Veterans UK
 • Ieuenctid Torfaen
 • Cynghrair Wirfoddol Torfaen
 • Y Cynghorydd Veronica Crick – Ward De Croesyceiliog
 • Y Cynghorydd Anthony Hunt – Ward Panteg
 • Y Cynghorydd Richard Clarke – Ward Gogledd Croesyceiliog
 • Y Cynghorydd Collette Thomas – Ward Dau Loc
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen
 • Cymdeithas Cymdeithion Pont-y-pŵl
 • RNA
 • SPVA
 • Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
 • Adran Gwaith a Phensiynau / Canolfan Byd Gwaith

Os hoffech i'ch sefydliad chi gael ei gynnwys, anfonwch e-bost at armedforces@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 22/12/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Ffôn: 01495 762200

E-bost: armedforces@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig