Adroddiad ar Ymchwiliad i Lifogydd - Cwmbrân

Fel rhan o'i gyfrifoldebau o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae'r Cyngor wedi llunio adroddiad ar y llifogydd a effeithiodd ar rannau o Gwmbrân ar 22 Mai, 2014.

Mae copi o Adroddiad ar Ymchwiliad i Lifogydd Adran 19 - Cwmbrân ar gael i'w lawr lwytho yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig