Gorfodi Diogelwch ar y Ffyrdd

Yn bennaf, daw hyn o fewn cylch gwaith Heddlu Gwent. Mae Grŵp Priffyrdd, Traffig a Pheirianneg Cyngor Torfaen yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gwent a phan yn bosib rydym yn ymdrechu i’w cefnogi ac i weithio mewn partneriaeth â nhw i gyflawni’n cydamcanion.

Fel yr Awdurdod Priffyrdd swyddogol ar gyfer y sir, mae gan y Cyngor yr awdurdod i bennu’r terfynau cyflymder a materion eraill sy’n ymwneud â phriffyrdd, fel gorchmynion rheoleiddio traffig parhaol/dros dro, arwyddion ar briffyrdd a marcio cerbytffyrdd, materion parcio cyffredinol ayb. Caiff y rhain eu cyflawni yn unol â’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r rhwydwaith priffyrdd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae unrhyw bryderon ynghylch gorfodi rheoliadau cyffredinol priffyrdd sydd eisoes ar waith, yn fater i Heddlu Gwent sydd eisoes â phwerau i ddelio â’r materion hyn e.e. parcio mewn ffordd anghyfreithlon neu mewn ffordd sy’n rhwystro eraill.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig