Diogelwch ar y Ffyrdd yn Nhorfaen

Mae Cyngor Torfaen wedi ymrwymo i wella diogelwch i bawb sy’n defnyddio’r ffyrdd yn Nhorfaen. Rydym yn darparu amrywiaeth o gyngor a hyfforddiant ein hunain, ac yn dangos y ffordd i ddefnyddwyr at wefannau allanol sydd â chyfoeth o wybodaeth ynghylch diogelwch ar y ffyrdd. Gweler yr adran ar Addysg, Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd am fanylion.