Adfywio Canol Tref Pont-y-pŵl

Hwb Diwylliannol ac Ardal Caffi Pont-y-pŵl

Bwriad Hwb Diwylliannol ac Ardal Caffi Pont-y-pŵl yw trawsnewid rhan ddeheuol y dref yn atyniad bywiog i ymwelwyr.

Bydd y prosiect gwerth £9.3miliwn project yn canolbwyntio ar dri datblygiad newydd:

Caffi Mynediad y Parc 

Bydd y toiledau ar Hanbury Road yn cael eu troi’n gaffi/bwyty newydd uwchben y gerddi Eidalaidd a Pharc Pont-y-pŵl.  Y bwriad yw denu’r rhyw 300,000 o bobl sy’n ymweld â’r parc pob blwyddyn i mewn i ganol y dref.  Bydd yn cynnwys cyfleusterau toiledau cyhoeddus hygyrch newydd.

Hwb Diwylliannol Eglwys Sant Iago

Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei drawsnewid i fod yn hwb diwylliannol gyda sinema wib, bwyd a man arddangosfeydd, bar a lle ar gyfer digwyddiadau cymunedol. 

Maes Parcio Glantorfaen Road 

Bydd y maes parcio’n cael ei adnewyddu i gynnwys mannau anabl newydd a mannau gwefru. Bydd yn cynnwys goleuadau newydd, toiledau cyhoeddus a phaneli solar.

Mae Hwb Diwylliannol ac Ardal Caffi Pont-y-pŵl wedi derbyn £7.6miliwn o Gronfa Ffyniant Bro Lywodraeth y DU, sy’n anelu at greu swyddi, gyrru twf economaidd a helpu i adfer balchder pobl yn y lleoedd ble maen nhw’n byw. 

Mae’r cyngor yn arwain ar brosiectau’r caffi wrth fynedfa’r parc a’r maes parcio ac yn cefnogi datblygiad Eglwys Sant Iago sy’n cael ei wneud gan fuddsoddwr preifat.

Disgwylir i waith ddechrau ar y caffi a’r maes parcio yn haf 2024. Bydd y toiledau presennol a’r maes parcio ar gau am ryw 13 mis tra bod y gwaith yn digwydd.  

Disgwylir i’r prosiect, sy’n rhan o Gynllun Creu Lle'r cyngor ar gyfer Pont-y-pŵl, gael ei gwblhau erbyn Medi 2025.

Lawrlwythwch gopi o’r  Cais Rownd 2 i’r Gronfa Ffyniant Bro ar gyfer Hwb Diwylliannol ac Ardal Caffi yma

Cewch wybod y datblygiadau diweddaraf gyda Hwb Diwylliannol ac Ardal Caffi Pont-y-pŵl ar Facebook a Twitter.

Am wybodaeth ynglŷn â sut y gall tîm Economi Sylfaenol Cyngor Torfaen gefnogi busnesau newydd ym Mhont-y-pŵl, cysylltwch â businessdirect@torfaen.gov.uk.  

 

Funded by UK Government Logo.      Powered by Levelling UpPowered by Levelling Up

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Economi ac Adnewyddu (Pontypwl)

Ffôn: 01495 742881

Nôl i’r Brig