Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8 Medi 2022
Queen Elizabeth II (1926 - 2022)

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen: "Gyda thristwch, rydym yn derbyn y newyddion bod Y Frenhines wedi marw yn Balmoral.

"Edmygwyd Y Frenhines ledled y byd am ei hymdeimlad o ddyletswydd a'i hymroddiad i fywyd o wasanaeth cyhoeddus. Roedd hi'n fenyw arbennig fu'n byw bywyd arbennig; a rhoddodd ymrwymiad arbennig i'r wlad hon.

“Bydd y baneri y tu allan i’r Ganolfan Ddinesig yn hedfan ar eu hanner a bydd llyfr teyrnged ar gael yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl o 9am ar fore dydd Gwener. 

"Bydd y llyfr ar agor o 9am tan 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yn parhau ar agor tan 5pm ar y diwrnod sy’n dilyn yr angladd. 

“Ar ran Cyngor Torfaen anfonaf fy nghydymdeimlad dwysaf i’r Brenin a’r Teulu Brenhinol.”

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022 Nôl i’r Brig