Sul y Cofio

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022
Remembrance Sunday TILE ENG

Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl, ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 13 Tachwedd, 2022.

Mae'n gyfle i gofio'r Lluoedd Arfog, a'u teuluoedd, o Brydain a'r Gymanwlad, am yr aberthau a wnaed i amddiffyn ein rhyddid Ac amddiffyn ein ffordd o fyw.

Mae hefyd yn gyfle i fyfyrio ar y rôl hanfodol a chwaraeir gan y gwasanaethau brys a'r rhai sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad i wrthdaro neu derfysgaeth.

Wrth gofio, bydd cyfres o orymdeithiau yn digwydd ar draws y fwrdeistref sirol, yn cynnwys:

BLAENAFON

10.40am       Gorymdaith o’r Maes Parcio Uchaf, a gorymdeithio drwy Broad Street ac Ivor Street i’r Senotaff.

11.00am       Gosod torch a chynnal gwasanaeth ger y Senotaff.

CWMBRÂN

10.30am      Gorymdeithwyr i ymgynnull yn y maes parcio y tu ôl i siop farbwr Natale & Son oddi ar Wesley Street.

10.35am      Bydd yr orymdaith yn ffurfio ar Wesley Road gan symud i lawr Wesley Road i Cocker Avenue, gan aros wrth y goleuadau cyn Henllys Way. Bydd y                                              gorymdeithwyr yn gwasgaru er mwyn mynd i mewn i Barc Cwmbrân.

10:50am      Gwasanaeth Goffa ym Mharc Cwmbrân.

11.15am      Bydd yr Orymdaith yn ailffurfio ar Cocker Avenue, a dychwelyd i Wesley Road

Y DAFARN NEWYDD

10.00am       Gorymdaith i ymgynnull yn Neuadd Eglwys St Mary’s, Y Briffordd, Y Dafarn Newydd.

10.10am       Gorymdaith yn teithio i Eglwys St Mary’s.

10.30am       Gwasanaeth yn Eglwys St Mary’s.

11.20am       Gorymdaith yn dychwelyd i Neuadd Eglwys St Mary’s.

PONTNEWYDD

10.15am       Gorymdaith yn ymgynnull.

10.30am       Gorymdaith o Glwb Lleng Brydeinig Frenhinol Pontnewydd, Station Road, Pontnewydd i osod torch a chynnal gwasanaeth ger y Senotaff.  Bydd dwy funud o dawelwch am 11.00am.

PONT-Y-PŴL

11.45am       Gorymdaith yn ymgynnull ar Commercial Street, Canol Tref Pont-y-pŵl.

12.00noon   Gorymdaith yn symud o’r man ymgynnull i’r Gatiau Coffa, Pont-y-pŵl i gynnal gwasanaeth a seremoni gosod torch; dychwelyd ar hyd Cylchfan  Clarence.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/06/2023 Nôl i’r Brig