Grwpiau Darllen ar y Cyd

Mae rhannu darllen yn fath newydd o grŵp darllen therapiwtig. Mae’r grwpiau’n hamddenol a chyfeillgar. Darllenir llyfrau a barddoniaeth yn uchel, gydag egwyl i drafod a hel atgofion sy’n cael eu cynhyrchu gan y testun. Ystyriwyd ers amser bod darllen yn uchel a chael rhywun i ddarllen rhywbeth i chi yn dda i ni. Nawr, mae tystiolaeth y gall liniaru symptomau iselder ysgafn a gwella llesiant.

Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn rhedeg Grwpiau Rhannu Darllen ledled y fwrdeistref ac mewn lleoliadau yn y gymuned.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch llyfrgell leol.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig