Prydlesau a Thrwyddedau Cyfleusterau Chwaraeon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod bod ganddo rôl allweddol i'w chwarae wrth gefnogi rhyngweithio cymdeithasol a gweithgaredd corfforol trwy ddarparu ystod amrywiol o adeiladau cymunedol, hamdden, chwaraeon a chyfleusterau cymunedol, gan weithio ar y cyd â chlybiau, cymdeithasau, sefydliadau a grwpiau lleol i ddiwallu anghenion a diddordebau dinasyddion lleol. Felly mae'r Cyngor wedi creu polisi sy'n egluro'r broses a'r trefniadau ar gyfer prydlesu a thrwyddedu cyfleusterau chwaraeon yn Nhorfaen.

Mae’r Polisi ar Brydlesu a Thrwyddedu Neuaddau Cymuned a Chyfleusterau Chwaraeon ar gael yma.

Bydd yn ofynnol i glybiau chwaraeon sydd angen defnyddio tir yn Nhorfaen, a hynny at ddefnydd unigol, ar gyfer gweithgareddau chwaraeon o dan gytundeb prydles neu drwydded, pe bai tir ar gael, gyflwyno cais i'r Cyngor i'w ychwanegu at Restr Aros y Cyfleuster Chwaraeon. Mae rhagor o fanylion am y weithdrefn i'w gweld yn y Polisi uchod.

Rhestr Aros ar gyfer Cyfleuster Chwaraeon

Rhestr Aros ar gyfer Cyfleuster Chwaraeon
Clwb ChwaraeonDyddiad y cofnodwyd ar y rhestr fer 

Clwb Pêl-droed Athletau Llanyrafon (Hŷn)

Gorffennaf 2016

Clwb Pêl-droed Athletau Rhas

06 Awst 2017

Ysgol Gyfun Alban Sant

28 Medi 2017

Y Dafarn Newydd (Iau)

18 Medi 2018

Clwb Athletau Pêl-droed Croesyceiliog

1 Gorffennaf 2019

Clwb Pêl-droed Athletau Iau Coed Eva

2 Gorffennaf 2019

Clwb Pêl-droed Athletau Ieuenctid Tref Cwmbrân

2 Gorffennaf 2019

Clwb Pêl-droed Athletau Panteg (defnyddio tir Panteg House)

13 Rhagfyr 2019

Clwb Pêl-droed Celtaidd Cwmbrân

9 Mehefin 2020

Clwb Rygbi Pêl-droed Gorllewin Mynwy

16 Awst 2021

Canolfan Datblygu Chwaraeon NextGen

15 Medi 2021

Clwb Pêl-droed Cwmbrân Uchaf

1 Rhagfyr 2021

Plant Iau a Hŷn Clwb Rygbi Pêl-droed Talywaun

8 Mawrth 2022

Torfaen Tigers

18 Awst 2022

Croesyceiliog RFC Mini & Juniors

27 Chwefror 2024

Diwygiwyd Diwethaf: 20/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdogaeth

Ffôn: 01495 766116

Ebost: joanna.giatra@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig