Cronfa'r Degwm

Mae Cronfa’r Degwm yn Nhorfaen yn darparu grantiau i helpu tuag at ddatblygu:

  • addysg a chrefydd
  • lleddfu tlodi
  • celf, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd
  • dibenion eraill sydd o fudd i’r gymuned

Gellir dyfarnu grantiau ar gyfer gwariant cyfalaf neu wariant refeniw. Dyfernir y cyllid yn ôl disgresiwn y Cabinet.

Pwy all wneud cais?

Trigolion yn Nhorfaen ac unrhyw fudiad sy’n gweithredu yn y sir.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

Ystyrir ceisiadau ar 30 Ebrill, 31 Gorffennaf, 31 Hydref a 31 Ionawr.

Gallwch lawr lwytho copi o’r ffurflen gais a chanllawiau yma.

Sylwer y bydd grwpiau/mudiadau yn cael eu hystyried yn ôl copi o’r datganiadau ariannol a hynny’n unig.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/03/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Nôl i’r Brig