Casgliadau o Dŷ i Dŷ sydd ar ddod

Mae'r cofnodion isod yn ymwneud â Chasgliadau o Dŷ i Dŷ sydd ar ddod yn y Fwrdeistref Sirol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at y Swyddfa Drwyddedu drwy ffonio 01633 647284.

Forthcoming House to House Collections
Licence
Number
CharityLicenseeStartsExpiresArea of CollectionExempt
HH0237 The Royal British Legion Poppy Appeal Mr Ben Martin 29/10/22 12/11/23 Torfaen Yes
HH0238 The Royal British Legion Poppy Appeal Mr Ben Martin 28/10/23 11/11/23 Torfaen Yes
HH0247 Christian Aid Sophie Brightwell 12/05/24 18/05/24 Torfaen Yes
HH0248 Christian Aid Sophie Brightwell 11/05/25 17/05/25 Torfaen Yes
HH0274 The Royal British Legion Poppy Appeal Ms Jenny Sheriff 26/10/24 09/11/25 Torfaen Yes
HH0281 Cancer Research and Genetics UK Mrs Kimberley Davies 19/08/22 18/08/23 Torfaen No
HH0284 PDSA Mrs Sandra Miller 01/11/22 31/10/23 Torfaen Yes
HH0288 Leukaemia & Myeloma Research UK Ms Alma Dovydaitene 22/08/23 23/08/23 Torfaen No
HH0289 Children's Hope Foundation Mrs Kimberley Davies 10/10/22 09/10/23 Torfaen No
HH0291 City and Sport Mr Andrius Kulikauskas 24/10/22 23/10/23 Torfaen No
HH0292 Cancers Support UK Mrs Sandra Miller 01/12/22 30/11/23 Torfaen Yes
HH0293 World Cancer Care Mrs Dawn Taylor 01/12/22 30/11/23 Torfaen No
HH0298 Child and Teenage Cancer and Leukaemia Foundation (CTCLF) Ms Cira Franchi 17/07/23 21/07/23 Torfaen No
HH0299 Child and Teenage Cancer and Leukaemia Foundation (CTCLF) Ms Cira Franchi 14/08/23 18/08/23 Torfaen No
HH0301 Great Ormond Street Hospital Mrs Dawn Taylor 09/01/23 31/12/23 Torfaen Yes
HH0307 Breast Cancer Research Aid Mrs Irina Martin 01/07/23 30/07/23 Torfaen No
HH0308 Breast Cancer Research Aid Mrs Irina Martin 01/10/23 30/10/23 Torfaen No
HH0309 Ukraine Appeal Ms Kamile Donelaite 19/06/23 23/06/23 Torfaen No
HH0310 Ukraine Appeal Ms Kamile Donelaite 17/07/23 21/07/23 Torfaen  No
HH0311 Ukraine Appeal Ms Kamile Donelaite 21/08/23 25/08/23 Torfaen No
HH0312 Ukraine Appeal Ms Kamile Donelaite 18/09/23 22/09/23 Torfaen No
HH0313 Ukraine Appeal Ms Kamile Donelaite 16/10/23 20/09/23 Torfaen No
HH0314 Ukraine Appeal Ms Kamile Donalaite 20/11/23 24/11/23 Torfaen No
HH0315 Children's Hearts Mrs Dovile Stasiuleviciene 12/06/23 11/07/23 Torfaen No

Casgliadau Eithriedig

Mae deiliaid gorchymyn eithrio cenedlaethol (NEO) wedi'u heithrio o dan adran 3 (1) Deddf Casgliadau Tŷ i Dŷ 1939 rhag gorfod gwneud cais am drwyddedau casglu unigol gan awdurdodau lleol. Pan fyddwn yn cael gwybod amdanynt, fe'u rhestrir yn y tabl uchod a'u nodi yn y golofn "Eithriedig".

Mae'r rhestr gyfredol o ddeiliaid gorchymyn eithrio cenedlaethol sy'n ymwneud â chasgliadau o dŷ i dŷ ar gael ar gov.uk.

Trwyddedau a ddiddymwyd

Mae'r trwyddedau casglu a ganlyn wedi eu diddymu ac NI CHANIATIER iddynt gasglu

Revoked Licences
Rhif TrwyddedElusenTrwyddedDechrauDod i benArdal Casglu
- - - - - -

 

Diwygiwyd Diwethaf: 02/06/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Trwyddedu

Ffôn: 01633 647286

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig