Casgliadau o Dŷ i Dŷ sydd ar ddod

Mae'r cofnodion isod yn ymwneud â Chasgliadau o Dŷ i Dŷ sydd ar ddod yn y Fwrdeistref Sirol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at y Swyddfa Drwyddedu drwy ffonio 01633 647284.

Forthcoming House to House Collections
Licence
Number
CharityLicenseeStartsExpiresArea of CollectionExempt
HH0237 The Royal British Legion Poppy Appeal Mr Ben Martin 29/10/22 12/11/23 Torfaen Yes
HH0238 The Royal British Legion Poppy Appeal Mr Ben Martin 28/10/23 11/11/23 Torfaen Yes
HH0246 Christian Aid Sophie Brightwell 14/05/23 20/05/23 Torfaen Yes
HH0247 Christian Aid Sophie Brightwell 12/05/24 18/05/24 Torfaen Yes
HH0248 Christian Aid Sophie Brightwell 11/05/25 17/05/25 Torfaen Yes
HH0257 World Cancer Care Mrs Dawn Taylor 01/12/21 30/11/22 Torfaen No
HH0265 Child and Teenage Cancer and Leukaemia Foundation (CTCLF) Ms Cira Franchi 14/11/22 18/11/22 Torfaen No
HH0266 Cancer Support UK Mrs Stephanie Gaffney 01/12/21 30/11/22 Torfaen Yes
HH0268 Great Ormond Street Hospital Mrs Dawn Taylor 13/01/22 31/12/22 Torfaen Yes
HH0274 The Royal British Legion Poppy Appeal Ms Jenny Sheriff 26/10/24 09/11/25 Torfaen Yes
HH0280 National Hereditary Breast Cancer Helpline Inese Moncevica 08/08/22 30/11/22 Torfaen No
HH0281 Cancer Research and Genetics UK Mrs Kimberley Davies 19/08/22 18/08/23 Torfaen No
HH0283 Samuel's Charity Inese Moncevica 01/09/22 31/12/22 Torfaen No
HH0284 PDSA Mrs Sandra Miller 01/11/22 31/10/23 Torfaen Yes
HH0285 Leukaemia & Myeloma Research UK Ms Alma Dovydaitene 17/01/23 18/01/23 Torfaen No
HH0286 Leukaemia & Myeloma Research UK Ms Alma Dovydaitene 16/03/23 17/03/23 Torfaen No
HH0287 Leukaemia & Myeloma Research UK Ms Alma Dovydaitene 24/05/23 24/05/23 Torfaen No
HH0288 Leukaemia & Myeloma Research UK Ms Alma Dovydaitene 22/08/23 23/08/23 Torfaen No
HH0289 Children's Hope Foundation Mrs Kimberley Davies 10/10/22 09/10/23 Torfaen No
HH0290 Woodlands Cancer Care Mrs Dovile Stasiuleviciene 01/11/22 30/11/22 Torfaen No
HH0291 City and Sport Mr Andrius Kulikauskas 24/10/22 23/10/23 Torfaen No
HH0292 Cancers Support UK Mrs Sandra Miller 01/12/22 30/11/23 Torfaen Yes
HH0293 World Cancer Care Mrs Dawn Taylor 01/12/22 30/11/23 Torfaen No

Casgliadau Eithriedig

Mae deiliaid gorchymyn eithrio cenedlaethol (NEO) wedi'u heithrio o dan adran 3 (1) Deddf Casgliadau Tŷ i Dŷ 1939 rhag gorfod gwneud cais am drwyddedau casglu unigol gan awdurdodau lleol. Pan fyddwn yn cael gwybod amdanynt, fe'u rhestrir yn y tabl uchod a'u nodi yn y golofn "Eithriedig".

Mae'r rhestr gyfredol o ddeiliaid gorchymyn eithrio cenedlaethol sy'n ymwneud â chasgliadau o dŷ i dŷ ar gael ar gov.uk.

Trwyddedau a ddiddymwyd

Mae'r trwyddedau casglu a ganlyn wedi eu diddymu ac NI CHANIATIER iddynt gasglu

Revoked Licences
Rhif TrwyddedElusenTrwyddedDechrauDod i benArdal Casglu
- - - - - -

 

Diwygiwyd Diwethaf: 31/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Trwyddedu

Ffôn: 01633 647286

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig