Seremoni Enwi

Mae seremoni enwi yn dathlu genedigaeth plentyn. Mae hefyd yn ffordd wych i groesawu llysblant a phlant sydd wedi cael eu mabwysiadu, i deulu newydd.

Yma yng Ngwasanaeth Cofrestru Torfaen ein nod yw cynnig seremoni unigryw sy'n gweddu i'ch anghenion, a all gynnwys eich dewis eich hun o eiriau, darlleniadau a cherddoriaeth. I'ch atgoffa o'r diwrnod arbennig hwn, rydym yn cyflwyno tystysgrif ac anrheg i ddathlu, ar ddiwedd y seremoni.

Os hoffech chi wybod mwy, neu i drefnu seremoni, cysylltwch â ni ar 01495 742132.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

Ebost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig