Cyllideb y Cyngor

Bob blwyddyn, rydym yn anfon taflen at holl dalwyr y Dreth Gyngor sy'n esbonio'n gryno:

  • Amcangyfrif y Cyngor o gost gwasanaethau
  • Ffynonellau incwm y Cyngor
  • Ar beth yr ydym yn gwario eich taliad Treth Gyngor
  • Praeseptau Cynghorau Cymuned
  • Taliadau'r Dreth Gyngor yn ôl ardaloedd Cymunedau

I gael mwy o wybodaeth, lawrlwythwch y daflen gyfan yma:

Mae copi llawn o Lyfr Cyllideb Refeniw'r Cyngor ar gael trwy ffonio'r Gwasanaethau Ariannol ar 01495 766154.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfrifyddiaeth

Ffôn: 01495 766105

Nôl i’r Brig