Datganiad o Gyfrifon

Caiff Awdurdodau Lleol eu llywodraethu gan strwythur llym o reolau er mwyn rhoi sicrwydd a hyder i randdeiliaid bod arian cyhoeddus wedi'i gyfrifo'n briodol. Fel rhan o'r broses hon, mae'n ofynnol i'r Cyngor gynhyrchu set o gyfrifon er mwyn rhoi gwybod i chi, fel un o randdeiliaid y Cyngor, ein bod wedi cyfrif yn briodol am yr holl arian yr ydym wedi'i dderbyn a'i wario a bod sefyllfa ariannol y Cyngor yn ddiogel.

Mae copi o'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ar gael i'w lawrlwytho isod:

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen)

Adroddiadau Archwilwyr a Llythyrau Cwblhau 2021-2022

Mae'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (ISA) yn ei gwneud yn ofynnol i'n harchwilwyr allanol i adrodd am faterion penodol i'r Cyngor yn deillio o'u harchwiliad o'n cyfrifon. Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu galw'n adroddiadau  ISA 260.

Adroddiadau Archwilwyr a Llythyrau Cwblhau 2020-2021

Mae'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (ISA) yn ei gwneud yn ofynnol i'n harchwilwyr allanol i adrodd am faterion penodol i'r Cyngor yn deillio o'u harchwiliad o'n cyfrifon. Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu galw'n adroddiadau  ISA 260.

Cydbwyllgor Archifau Gwent

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â David Lilly, Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol ar 01495 742624, neu Sharon Dixon, Cyfrifydd y Grŵp ar 01495 766115.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfrifyddiaeth
Ffôn: 01495 766105

Nôl i’r Brig