Cynhadledd Fwyd Cyntaf Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Chwefror 2024
food-summit-collage_original

Bydd digwyddiad i hyrwyddo bwyd a gynhyrchir yn lle yn cael ei gynnal ym Mlaenafon y mis yma.  

Dyma’r Gynhadledd Fwyd gyntaf, wedi ei threfnu gan dîm gwydnwch bwyd Cyngor Torfaen, i’w chynnal yn y fwrdeistref a bydd yn tynnu ynghyd cynhyrchwyr, cyflenwyr a sefydliadau i helpu i ddatblygu rhwydweithiau lleol a rhannu arferion cynaliadwy.   

Bydd trigolion yn cael cyfle hefyd i gwrdd â rhai o’r cyflenwyr, cael cyngor ar sut i leihau gwastraff bwyd a blasu cyri am ddim.  

Bydd cynhyrchwyr bwyd, cyflenwyr a sefydliadau lleol sy’n ceisio taclo tlodi bwyd, yn cael cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad i fusnesau yn gynharach yn y dydd gyda’r bwriad o hyrwyddo a rhannu arfer cynaliadwy da.  

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: "Rydym wrth ein bodd o fod yn cynnal Cynhadledd Fwyd gyntaf Torfaen, gan dynnu ynghyd busnesau, sefydliadau cymunedol ac unigolion sy’n frwd o blaid creu dyfodol bwyd mwy cynaliadwy.  

"Bydd y digwyddiad yma’n rhoi cyfle unigryw i rwydweithio, dysgu a chydweithio, ac rydym yn annog pawb i ymuno â ni yn y sgwrs bwysig yma."  

Bydd y Gynhadledd Fwyd yn cael ei chynnal yn Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon ar ddydd Iau 22 Chwefror, gyda rhan gyntaf y diwrnod wedi ei hanelu at fusnesau a sefydliadau.   I gael dod, cysylltwch â Food4Growth@torfaen.gov.uk  

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddod i’r digwyddiad am ddim rhwng 3.30pm a 7pm.  

Mae’r Rhaglen Gwydnwch Bwyd wedi derbyn £991,426 gan Lywodraeth y DU trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.  

Bwriad y rhaglen yw cynyddu faint o fwyd fforddiadwy sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol a chael hyd i ffyrdd cynaliadwy o daclo tlodi bwyd trwy’r Bartneriaeth Bwyd Cynaliadwy.    

Darllenwch fwy am y Rhaglen Gwydnwch Bwyd  

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2024 Nôl i’r Brig