Picnic arbennig yn y parc i ffoaduriaid o Wcráin

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8 Medi 2022
Ukraine picnic group

Cafodd ffoaduriaid o Wcráin sy'n byw ledled Gwent, gyfle i gwrdd â'i gilydd mewn picnic arbennig ym Mharc Pont-y-pŵl dros y penwythnos. 

Fe ddaeth tua 100 o deuluoedd, unigolion a noddwyr i'r digwyddiad ar brynhawn Sadwrn. Roedd y digwyddiad yn cynnwys bwffe, cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a thaith am ddim i Amgueddfa Torfaen.

Trefnwyd y cyfan gan dîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Cyngor Torfaen, sy'n darparu cefnogaeth i 81 o ffoaduriaid sy'n byw yn Nhorfaen a Blaenau Gwent fel rhan o gynlluniau fisa i deuluoedd, noddwyr unigol neu gynlluniau uwch-noddwyr. Mae'r tîm hefyd

yn darparu cefnogaeth i Ganolfan Groeso Llywodraeth Cymru yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd Nataliya Tatarenko, sy'n dod o Wcráin a bellach yn helpu ffoaduriaid yn y ganolfan groeso: "Roedd yn dda siarad ag Wcrainiaid eraill a ddaeth i Gymru drwy'r cynllun uwch-noddwyr ac sydd heb gyrraedd y teuluoedd sy'n eu croesawu hyd yn hyn.

"Fe wnaethon ni rannu taith braf ar droed drwy'r parc ac ymweld â'r amgueddfa a gobeithio y gallwn ni wneud rhywbeth fel hyn eto."

Dywedodd y Cynghorydd David Davies, yr Aelod Gweithredol dros Wasanaethau Oedolion a Thai: "Roedd hi'n wych gweld pobl yn mwynhau eu hunain ond roedd yn emosiynol ar adegau, yn enwedig pan oedd pobl o'r un rhannau o Wcráin wedi cyfnewid eu profiadau o'r rhyfel.

"Profiad tra wylaidd oedd gwrando ar brofiadau'r unigolion a'r teuluoedd hynny sydd wedi dianc o'r gwrthdaro.

"Hoffwn ddiolch i'r tîm a drefnodd y digwyddiad ac Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen a K-Dee Catering a gynigiodd eu cefnogaeth."

Mae'r tîm cydlyniant yn bwriadu trefnu ail gyfle iddynt ddod ynghyd dros y Nadolig.

Mae cynllun Llywodraeth Cymru, Cartrefi i Wcráin, yn cysylltu teuluoedd, cyplau ac unigolion sy'n ffoi o'r rhyfel yn Wcráin gyda phobl yng Nghymru sydd wedi cynnig bod yn noddwyr.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn noddwr ddod o hyd i wybodaeth am y cynllun a pha gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i noddwyr, ar ein gwefan

Mae Helen Jenkins o Gwmbrân, yn un o’r noddwyr yn Nhorfaen. Gallwch glywed am ei phrofiadau yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/09/2022 Nôl i’r Brig