Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022
IMG_4197 (3)

Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.

Daeth mwy na 100 o westeion ynghyd yn Theatr y Congress, Cwmbrân, neithiwr ar gyfer y digwyddiad, a oedd hefyd yn dathlu 20 mlynedd o raglen wirfoddoli i bobl ifanc y Gwasanaeth Chwarae.

Ymhlith yr enillwyr roedd Bethan Hughes, 17, a gafodd ei henwi’n Wirfoddolwr y Flwyddyn a Tayla Hinwood, 19, a enillodd y Wobr Ymrwymiad Hirdymor i Wirfoddoli.

Dywedodd Bethan, o Lanyrafon, sydd wedi bod yn gwirfoddoli ers iddi droi’n 14 oed: "Ces i sioc pan enillais y wobr. Roeddwn i'n arfer mynd i gynlluniau chwarae pan oeddwn i'n iau felly rydw i'n mwynhau gwirfoddoli gyda nhw nawr."

Ychwanegodd Tayla, 19: "Fe wnes i wirfoddoli yn ystod y pandemig oherwydd doeddwn i ddim eisiau eistedd yno a pheidio â gwneud dim byd pan allwn i fod yn helpu. Mae'r wobr hon yn dangos i mi fy mod wedi gwneud gwahaniaeth."

Cydnabuwyd Bethan am ei gwaith gwirfoddol yn ystod y tymor a gwyliau ysgol, yn ogystal â helpu gyda sesiynau Chwarae a Seibiant ar benwythnosau.

Gwobrwywyd Tayla am ei ymrwymiad i wirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Chwarae dros y pum mlynedd diwethaf, yn enwedig yn ystod y pandemig.

Roedd gwobrau hefyd i wirfoddolwyr yr haf, gwirfoddolwyr yn ystod y tymor a phrentisiaid chwarae kickstart.

Hyd yn hyn eleni, mae 120 o wirfoddolwyr, rhwng 16 a 25 oed, wedi darparu mwy na 15,750 o oriau gwirfoddol mewn lleoliadau chwarae cymunedol fel cynlluniau chwarae a gwersylloedd, clybiau ar ôl ysgol, sesiynau chwarae yn y parc, prosiectau i blant ag anableddau a phrosiectau sy'n gysylltiedig ag ysgolion.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r Gwasanaeth Chwarae wedi cefnogi mwy na 1,700 o bobl ifanc i wirfoddoli mewn lleoliadau chwarae cymunedol, gan gronni mwy na 170,000 o oriau gwirfoddol, yn ogystal â rhedeg hybiau mewn ysgolion ar gyfer plant bregus a phlant gweithwyr allweddol yn ystod y pandemig.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Anthony Hunt, Arweinydd y Cyngor: “Mae ein Gwasanaeth Chwarae yn cael ei edmygu ledled Cymru a thu hwnt.

"Mae'r gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ifanc a'u rhieni a'u gofalwyr. Diolch am bopeth rydych chi'n ei wneud."

Ychwanegodd Julian Davenne, rheolwr y Gwasanaeth Chwarae,: “Rydym am ddiolch i’r holl bobl ifanc sydd wedi gwirfoddoli gyda ni dros yr 20 mlynedd diwethaf.

"Ein rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yw asgwrn cefn ein gwasanaeth. Yn ogystal â'n helpu i ddarparu amrywiaeth eang o sesiynau i blant o bob oed a gallu, mae'n cynnig cyfle i'n gwirfoddolwyr ddysgu sgiliau hanfodol, gwneud ffrindiau newydd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w cymunedau.”

Mae’r Gwasanaeth Chwarae yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer cynlluniau chwarae’r haf eleni. I ofyn am ffurflen gais, anfonwch e-bost at andrea.sysum@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 01/03/2022 Nôl i’r Brig