Ystyriol o Ddementia

Cymorth i bobl sy’n teimlo effaith Dementia

  • Ni oedd y gwasanaeth llyfrgell cyntaf i fod yn Ystyriol o Ddementia yng Nghymru ac mae ein staff yn "Gyfeillion Dementia".
  • Casgliad Llyfrau Darllen yn Well ar gyfer Dementia - wedi'i ddewis ar gyfer pobl sy'n teimlo effaith dementia, gan gynnwys gofalwyr, perthnasau a ffrindiau. Mae teitlau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â llyfrau ffuglen, cofiant a ffotograffig a ddefnyddir ar gyfer therapïau hel atgofion. Mae'r casgliad hwn yn cefnogi Cynllun Gweithredu Dementia yng Nghymru.
  • Llyfrau darluniadol 'Lluniau i Rannu'. Detholiad o ddelweddau a geiriau hardd, pwerus a doniol sy'n cynorthwyo cyfathrebu ac atgofion.
  • Bagiau Cof - wedi'u cynllunio at ddefnydd un i un gyda pherson sy'n dioddef o ddementia. Gellir defnyddio'r eitemau sydd wedi'u cynnwys yn y bagiau i ysgogi sgwrs a hel atgofion. Ymhlith yr eitemau mae ffilmiau, cerddoriaeth, ffotograffau, hen hysbysebion, cerddi ac aroglau.
  • Sesiynau darllen ar y cyd 'therapiwtig' wedi'u cyflwyno mewn lleoliadau cymunedol.
  • Gwasanaeth Darllen i Mi - darllen ar y cyd ar sail 1: 1 a ddarperir gan wirfoddolwyr yng nghartrefi pobl.
  • Casgliad Gofalwyr - detholiad o lyfrau i gynorthwyo gofalwyr yn eu rôl ofalu a hefyd i ofalu amdanynt eu hunain. Ymhlith y pynciau mae iechyd a lles, adeiladu hunan-barch, harddwch, coginio ac ysbrydolrwydd.
  • Sesiynau rheolaidd ar hanes y teulu.
  • Ystafell gymunedol sy'n ystyriol o ddementia yn Llyfrgell Cwmbrân (ar gael i'w llogi).
Diwygiwyd Diwethaf: 01/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgelloedd Torfaen

Ffôn: 01633 647676

E-bost: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig