Teithiau Cerdded Cymunedol - Torfaen Ewch am Dro!

Mae cerdded yn ffordd ddelfrydol o ymarfer corff, yn enwedig i'r reini sydd efallai'n teimlo'n unig a dan anfantais. Mae am ddim ac nid oes angen unrhyw offer arbennig i chi gymryd rhan, mae'n hygyrch i bawb, yn hawdd i ddechrau gwneud, mae ganddo'r un manteision â gweithgareddau eraill gyda'r bonws ychwanegol o gyswllt a chymorth cymdeithasol. Cysylltwch â ni i ymuno â grŵp heddiw neu wirfoddoli i arwain un eich hun!

Dydd Llun

Taith Gerdded Gynyddol Pontnewydd

 • 10.30am - Taith gerdded gymedrol 3-5 milltir - Cyfarfod yn y Queen Inn, 
  Cwmbrân Uchaf  

Taith Gerdded Llesol Pont-y-pŵl

 • 1.00pm - Taith gerdded hawdd 1-2 milltir - Cyfarfod yng Nghanolfan Byw Egnïol
  Pont-y-pŵl

Cerddwyr Egnïol Pont-y-pŵl

 • 6.00pm - Egnïol - Cwrdd yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Dydd Mawrth

Taith Gerdded Llesol Blaenafon

 • 12.00pm - Taith gerdded hawdd 1-2 milltir - Cyfarfod yng Nghanolfan Dreftadaeth Blaenafon

Taith Gerdded Gynyddol Blaenafon

 • 2.00pm - Taith gerdded gymedrol 3-5 milltir - Cyfarfod yng Nghanolfan Dreftadaeth Blaenafon

Dydd Mercher

Taith gerdded Tîm Cyflogadwyedd Torfaen

 • 1.00pm – Taith hawdd, gwastad – Cwrdd yn The Woodlands (Cleientiaid CT yn unig)

Dydd Iau

Taith Gerdded Gynyddol  Pont-y-pŵl

 • 10.30am - Taith gerdded gymedrol 3-5 milltir - Cyfarfod yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Dydd Gwener

Taith Gerdded Llesol Cwmbrân

 • 10.30am - Taith gerdded hawdd 1-2 milltir – Cyfarfod yn Stadiwm Cwmbrân

Taith Gerdded Gynyddol Cwmbrân

 • 10.30am - Taith gerdded gymedrol 3-5 milltir - Cyfarfod yn Stadiwm Cwmbrân

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen ar 07908 214499 / 01633 628936.

Diwygiwyd Diwethaf: 29/06/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen

Ffôn: 07908 214499 / 01633 628936

Nôl i’r Brig