Canolfan Byw Egnïol Blaenafon

Mae trigolion Torfaen yn gallu elwa ar gyfleuster hamdden cymunedol newydd rhagorol yn sgil agor Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon.

Middle Coed Cae Road, Blaenafon, NP4 9AW
(dilynwch yr arwyddion i Gampws Cymunedol Blaenafon)

Mae'r ganolfan ar agor i'r cyhoedd fel a ganlyn:

Dydd Llun - Dydd Gwener  -  5.00pm - 9.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul  -  10.00am - 2.00pm 

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys Neuadd Chwaraeon, Stiwdio Ddawns/Ymarfer corff (cynhelir dosbarthiadau rheolaidd gyda'r nos), Ystafell Ffitrwydd gyda 30 safle ymarfer (Technogym CV a gwrthiant), ardal chwaraeon aml-ddefnydd yn yr awyr agored gyda llifoleuadau (ar gael i'w hurio gan glybiau). 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.blaenavonleisure.co.uk

 

Sylwer - yr ysgol sy'n rheoli Canolfan Byw Egnïol Blaenafon, nid Hamdden Torfaen.  Felly, ni allwch ddefnyddio Cerdyn Hamdden Torfaen na chynigion eraill Hamdden Torfaen fan yma. 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaenavon Active Living Centre

Tel: 01495 766502

E-mail: julian.smith@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig