Sgïo

Mae gan Ganolfan Sgïo Pont-y-pŵl brif lethr 230 metr, ardal i ddechreuwyr, lifft sgïo Poma, system ysgeintwyr a llwybr mogwl. Yn ogystal a'r amseroedd agor ar gyfer sgïo, mae'r Ganolfan Sgïo yn cynnal ei Hysgol Sgïo ei hun sy'n cynnwys hyfforddiant ar gyfer pob safon sgïo ac eirafyrddio o'r dechreuwr i'r arbenigwr. Mae'r Ganolfan Sgïo ar agor i bawb dim ots beth yw eu gallu, ond mae'n rhaid i ddechreuwyr llwyr gael o leiaf tair gwers cyn y gallant gymryd rhan mewn ymarfer agored.

Am rhagor o wybodaeth ymwled a www.torfaenleisuretrust.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 06/01/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Sgïo ac Eirafyrddio Pont-y-pŵl

Ffôn: 01495 756955

E-bost: skislope@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig