Help2Own Plus

Beth yw Help2Own Plus?

Help2Own Plus LogoMae Help2Own Plus yn gynllun yn Nhorfaen, sy'n galluogi pobl i gael mynediad i dai fforddiadwy o ansawdd da. Datblygwyd y cynllun gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mewn partneriaeth â landlordiaid cofrestredig lleol. Diben Help2Own Plus yw targedu pobl sydd yn gweithio ond sy’n cael trafferth o ran dod o hyd i lety addas ar y farchnad agored.

I gael mwy o wybodaeth am gynllun Help2Own Plus, ewch i wefan Cartrefi Torfaen neu siaradwch â'r tîm yn uniongyrchol ar 01495 762631 neu e-bostiwch: help2own@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/03/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Strategaeth Tai

Ffôn: 01495 742629

Ebost: help2own@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig