Cael mynediad i'ch cyfrif budd-daliadau ar-lein

Gyda chyfrif budd-daliadau ar-lein gallwch:

  • wneud cais/hawlio
  • rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau
  • gweld eich cais a llythyrau
  • lan lwytho tystiolaeth

I ddefnyddio’r cyfleuster hwn, rhaid i chi gael eich bil neu’ch hysbysiad diweddaraf gennym ni yn dangos eich 'allwedd unigryw' i fynd ar-lein a 'rhif cyfeirnod eich cyfrif' i gadarnhau pwy ydych chi.

Cael mynediad i’ch gwasanaeth budd-daliadau ar-lein

Diwygiwyd Diwethaf: 22/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig