Dywedwch Wrthym Unwaith

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau fydd angen eu gwneud, a hynny ar adeg pan na fyddwch, yn ôl pob tebyg,  yn teimlo fel eu gwneud. Un o'r pethau hyn yw cysylltu ag adrannau'r llywodraeth a gwasanaethau'r cyngor lleol fydd angen cael gwybod. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu gwasanaeth o'r enw Dywedwch Wrthym Unwaith, fydd, yn ôl y gobaith, yn gwneud pethau'n haws. Mae'r gwasanaeth newydd hwn yn golygu y gallwch ddweud wrthym a byddwn yn cysylltu  â'r sefydliadau hyn.

Pan fydd rhywun wedi marw, mae angen cofrestru'r farwolaeth gyda'r Cofrestrydd. Unwaith y bydd hynny wedi ei wneud, efallai bydd angen i chi gysylltu â nifer o sefydliadau eraill i roi'r un wybodaeth. Gallwn eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau a gallant drosglwyddo'r wybodaeth hon i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau’r cyngor lleol ar eich rhan.

Cynigir y gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith yn ystod yr un apwyntiad. I wneud apwyntiad gyda Chofrestryddion i gofrestru marwolaeth a defnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith ffoniwch 01495 742132. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9am a 5pm a dydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig