Gwneud cais am Drwydded Sgaffaldau

Rhaid i'r holl sgaffaldau / hysbysfyrddau osodir ar y briffordd gyhoeddus gael trwydded. Mae'n gyfrifoldeb ar y cwmni sy'n darparu sgaffaldau / hysbysfyrddau i gysylltu â'r Cyngor i ofyn am ganiatâd i’w rhoi ar y briffordd.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cynnal a Chadw Priffyrdd

Ffôn: 01495 766832

E-bost: skipsandscaffoldingpermits@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig