Treth y Cyngor - hysbysu ynglŷn â deiliadaeth

Os ydych o’r farn na ddylech orfod talu premiwm ar eich eiddo gan fod rhywun yn byw ynddo fel eu prif gartref neu unig gartref, yna bydd gofyn i chi lenwi ffurflen Treth y Cyngor – hysbysu ynglŷn â deiliadaeth  fel y gallwn ddiweddaru’n cofnodion.

Bydd gofyn i chi roi enwau llawn pob oedolyn sy’n byw yn yr eiddo i ni, ynghyd â’r dyddiad yr oeddent wedi symud i fyw yno yn ogystal â phrawf o’u preswyliad (er enghraifft biliau cyfleustodau, cytundeb tenantiaeth neu drwydded yrru).

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw'.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 02/10/2023 Nôl i’r Brig