Rhoi gwybod am broblem gydag achos o aflonyddu neu fygythiad o gael eich troi allan yn anghyfreithlon gan eich landlord

Gallwch roi gwybod yn ddienw am broblem yr ydych yn ei wynebu o ran aflonyddu neu fygythiad o gael eich troi allan yn anghyfreithlon gan eich landlord, ond drwy gofrestru eich manylion, gallwch olrhain cynnydd eich pryder a chael gwybod y ddiweddaraf wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw'.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 27/09/2023 Nôl i’r Brig