Gwneud Cais i Gasglu Eitem/au Swmpus o'r Cartref

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithredu Gwasanaeth Casglu Eitemau Swmpus os oes gennych eitemau mwy o wastraff o'r cartref fel dodrefn a nwyddau gwyn, a hynny am dâl o £29 y casgliad am hyd at 3 eitem. Yna codir £7 yr eitem am eitemau ychwanegol. Rydym yn casglu hyd at gyfanswm o 8 eitem mewn un ymweliad.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Eitemau Swmpus o’r Cartref yma

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 12/01/2024 Nôl i’r Brig