Cysylltu

Rydym yn gwerthfawrogi eich barn a’ch sylwadau ac rydym yn chwilio’n gyson am awgrymiadau ynglŷn â mynd ati i wella ein gwasanaeth. A fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen isod os oes gennych ymholiad neu os ydych am roi adborth ynghylch unrhyw wasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Tel: 01495 762200

Email: your.call@torfaen.gov.uk

 

Nôl i’r Brig