Gwneud cais am Gerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc (Gwarcheidwad)

Mae'r cerdyn adnabod Gofalwyr Ifanc yn cynnig ffordd gyflym i ofalwyr ifanc hysbysu athrawon, fferyllwyr a MT, staff mewn archfarchnadoedd, a gwasanaethau cymunedol fel canolfannau hamdden a thrafnidiaeth leol, eu bod yn gofalu am rywun. Bydd hefyd yn eu helpu i ymarfer eu hawliau dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, gan gynnwys eu hawl i asesiad o anghenion gofalwyr.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhieni / gwarcheidwaid ac atgyfeirwyr yr ymddiriedir ynddynt sy'n gwneud cais am Gerdyn Gofalwr Ifanc ar ran Gofalwr Ifanc.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig