Gofyn am Dechnoleg Gynorthwyol/ Lifeline

Mae Technoleg Gynorthwyol yn derm sy'n cynnwys amrywiaeth o offer i gynorthwyo unigolion i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

  • Mae Lifeline yn cynnwys uned a larwm y gellir eu pwyso â llaw i alw am help. Nid oes angen asesiad ar gyfer hyn.
  • Mae angen asesiad ar Teleofal ac mae'n cynnwys unrhyw beth arall a gynigiwn er enghraifft; Synwyryddion Mwg, Synwyryddion Cwympiadau, Synwyryddion Drws, Synwyryddion Gwely, larymau gwirio a larymau epilepsi.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig