Cymorth Cyflogadwyedd

  • A allai cwrs hyfforddi AM DDIM eich helpu i ddatblygu’ch gyrfa a gwella’ch incwm?
  • Ydych chi’n gweithio ac yn chwilio am hyfforddiant i’ch paratoi am eich swydd nesaf?
  • A ydych yn ddi-waith ac angen cymorth i ddod o hyd i swydd?
  • A yw eich sefyllfa o ran gwaith ar fin newid?

Os fedrwch chi ateb YDW/YDY i unrhyw rhai o’r uchod ac os ydych chi’n 16+, yn byw yn Nhorfaen, yna mae ein timau Sgiliau a Chyflogadwyedd yma i helpu.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig