Diwygio'r Cynllun Rhandaliad

Mae'r ffurflen hon yn eich galluogi i wneud cais i newid eich cynllun ad-dalu Treth y Cyngor. Gallwch ofyn i un ai newid pa mor aml yr ydych yn ei dalu, er enghraifft newid o daliadau wythnosol i fisol, neu gallwch ofyn i ymestyn eich ad-daliadau i gynnwys mis Chwefror a Mawrth, a fydd yn gostwng ychydig ar eich ad-daliadau misol, er y bydd y tâl cyffredinol yn parhau i fod yr un peth.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw’.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig