Rhoi gwybod am gi y daethpwyd o hyd iddo

Os byddwch chi'n dod o hyd i gi sydd yn amlwg ar goll, edrychwch i weld a yw'r ci yn gwisgo coler a thag adnabod. Bydd angen naill ai i filfeddyg, cartref cŵn neu warden chwilio am ficrosglodyn. Os na adroddwyd bod y ci ar goll bydd y warden cŵn yn dod a chasglu'r ci oddi wrthych yn ystod oriau swyddfa.

Noder, mae'n ofyniad cyfreithiol i chi rhoi gwybod i'r Awdurdod Lleol os byddwch yn dod o hyd i gi.

Os ydych am i'r adroddiad hwn gael ei gofnodi yn erbyn eich proffil cwsmer, a fyddech cystal â naill ai mynd ati i greu cyfrif trwy glicio 'cofrestru nawr' neu nodwch eich manylion presennol os oes eisoes gennych gyfrif. Fel arall, os byddai'n well gennych barhau heb fewngofnodi, cliciwch 'cyflwyno adroddiad yn ddienw'.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig