Asesiadau - Gwasanaethau Plant

Os ydych chi o'r farn bod ar eich plentyn neu eich teulu angen help gan y Gwasanaethau Plant, cysylltwch â ni.

Byddwn yn darganfod pa help sydd ei angen arnoch a'ch cysylltu â'r bobl gywir. Mae cael cyngor a chymorth yn gynnar yn gallu atal problemau rhag gwaethygu.

Cyn i ni allu cynnig cymorth i chi, mae'n bosibl y bydd angen i ni ddysgu rhagor am anghenion eich teulu – rydym ni'n galw hyn yn asesiad.

Os byddwn ni'n gwneud asesiad, gallwn benderfynu gyda'n gilydd pa help y gellir ei gynnig i chi.

Os ydych chi'n teimlo y gallech elwa o unrhyw rai o'n gwasanaethau, cysylltwch â Gofal Cwsmeriaid Torfaen ar 01495 762200 neu anfonwch e-bost i ni drwy socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Hefyd, gallwch ysgrifennu atom ni:

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Thai Torfaen 
Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
NP4 6YB

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gofal Cymdeithasol a Thai

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig