Strategaeth Gwastraff ac Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymwybodol iawn y bydd cynnydd arwyddocaol yn y galw am wasanaethau ailgylchu dros y ddegawd nesaf, yn enwedig o ran Targedau Ailgylchu Statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer ail-ddefnyddio, ailgylchu a chompostio o leiaf 70% o Wastraff Tŷ erbyn 2025 . 

Mae Strategaeth Gwastraff ac Ailgylchu Torfaen yn ceisio adnabod dull integredig sydd ei angen i sicrhau nid yn unig ein bod yn osgoi dirwyon Llywodraeth Cymru ond, yn hollbwysig, bod gan ddefnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid ddealltwriaeth glir o’r gwasanaethau gwastraff i’w darparu gan Dorfaen a’r addysgu a’r ymgysylltu y gall eu defnyddio i hyrwyddo’r rhain a chynlluniau’r Cyngor yn y dyfodol i gyrraedd ei dargedau ailgylchu statudol.

Mae Torfaen yn cymryd y cyfle hwn i gyflwyno ei weledigaeth ar gyfer y gwasanaethau gwastraff yn Strategaeth Integredig Gwastraff ac Ailgylchu Torfaen 2015-2025.

Diwygiwyd Diwethaf: 30/07/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig