Adnoddau Addysgol - Ailgylchu

Mae llawer o bethau y gall plant a phobl ifanc eu gwneud i ddechrau ailgylchu. Cofiwch, os gall Dan, fe allwch chi!

Dan Can, Plastic Bagator, Billy Bottle, Battery Acid Bob, Candy Carton, Queen Green and Polly Steyrenne

 Adnoddau Dysgu

Mae'r dolenni isod yn rhoi gwybodaeth i'ch helpu gynllunio gwersi ar faterion gwastraff ac ailgylchu.

Comic Strip

Dan Can y Ailgylchwr gwych gyda stribed comig ei hun, mae copïau ar gael i'w lawrlwytho yma. Yn syml, dewiswch y rhifyn perthnasol o'r rhestr isod i ddarllen mwy am ei anturiaethau.

Cylchlythyr yr Ysgol

Mae cylchlythyr am ailgylchu yn cael ei gyhoeddi bob chwarter ac yn cael ei anfon i bob ysgol yn y Fwrdeistref Sirol. Mae copïau ar gael i'w lawrlwytho yma hefyd. Yn syml, dewiswch y rhifyn perthnasol o'r rhestr isod.

Lliwiwch gyda Dan a ffrindiau

Argraffwch fi a lliwiwch i fewn!

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig