Teithiau Cerdded Torfaen

Mae Torfaen yn ardal brydferth yng nghymoedd mwyaf dwyreiniol De Cymru, ac mae'n adnabyddus am fod yn ardal sy'n cynnig croeso cynnes ac amrywiaeth fawr o ran ei thirwedd, ei bioamrywiaeth, ei hanes a'i threftadaeth ddiwylliannol. 

P'un a ydych yn gerddwr pellteroedd mawr sy'n chwilio am her neu allan am dro ar y penwythnos gyda'r teulu, mae gan Dorfaen gyfres o deithiau cerdded cylchol sy'n addas i bobl o bob oedran a gallu.

Yn y Sir hyfryd o amrywiol hon, mae dros 369km (230 o filltiroedd) o lwybrau troed cyhoeddus gyda theithiau cerdded cylchol hir a byr gan gynnwys rhai yng nghefn gwlad; ar hyd y gamlas; ar draws copaon mynydd a hyd yn oed rhai lle gallwch ddilyn ôl traed y gwneuthurwyr haearn a'r mwyngloddwyr yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mae cyfres o daflenni teithiau cerdded cylchol ar gael i'w lawrlwytho neu beth am ymuno yn un o'r teithiau tywysedig a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Ar ddechrau mis Medi, cymerwch ran yng Ngŵyl Gerdded flynyddol Cymoedd Cymru, pan drefnir nifer o deithiau cerdded er mwyn ichi grwydro Cymoedd De Cymru.

Yn y gwanwyn medrwch gymryd rhan yng Ngŵyl Gerdded Blaenafon sydd yn cael ei threfnu gan Grŵp Amgylcheddol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Mynediad

Ffôn: 01633 648035

Nôl i’r Brig