Llwybr Hamdden Torfaen

Dewch i ddarganfod cefn gwlad Torfaen drwy ddefnyddio Llwybr Hamdden Torfaen (y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, Llwybr 46). Mae'r llwybr hwn yn cynnig profiad beicio a cherdded sy'n gwbl rydd o draffig. 

Mae pen deheuol Llwybr 46 yn cysylltu â Llwybr 47 NCN, sy'n agos i orsafoedd bysiau a threnau Casnewydd. Mae'n mynd ar hyd Bwrdeistref Sirol Torfaen, o Gwmbrân yn y de i Flaenafon yn y gogledd, a thrwy Bont-y-pŵl. Dros ryw 18 milltir, cynlluniwyd y llwybr er mwynhad beicwyr a cherddwyr ac, mewn rhannau, marchogion, ac felly ei enw "Llwybr Hamdden Torfaen". 

Yn y de mae'n dilyn llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ac yn y gogledd mae'n mynd ar hyd yr hen reilffordd fwynau. 

Gall marchogion ddefnyddio'r darn o'r llwybr o Waunfelin, Pont-y-pŵl i Lynnoedd Garn, Blaenafon.

Mae hwn yn llwybr hawdd i bob defnyddiwr, gan ddringo'n raddol o'r de i'r gogledd. 

Lawrlwythwch gopi o Fap Beicio Llwybr Afon Lwyd yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig