Taith Gerdded Gylchol De Henllys

Dwy awr a hanner o daith gerdded drwy dir fferm Mynydd Maen a Henllys. 

Mae Taith Gerdded Gylchol De Henllys yn weddol hawdd, gan groesi tir fferm sy'n llethrau ysgafn yn bennaf (er bod tua 16 o gamfeydd i'w dringo). 

Mae'r daith tua 7km o hyd a bydd yn cymryd tua 2.5 i 3 awr i'w chwblhau.  

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol De Henllys yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig