Taith Gerdded Gylchol Parc Pont-y-pŵl

Dyma 4 milltir a dwy fil o flynyddoedd o daith gerdded. Bydd yn mynd â chi ymhellach yn ôl drwy amser yr uchaf a ddringwch, wedyn byddwch yn dychwelyd drwy'r canrifoedd wrth i chi ddisgyn.  

(Os ydych yn cychwyn o'r safleoedd bws yn Hanbury Road, ewch drwy Gatiau'r Parc a'r Gerddi Eidalaidd, dros bont yr afon, cyn troi i'r dde wedyn ymlaen a heibio'r Ganolfan Byw'n Weithgar o'ch blaen). 

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Parc Pont-y-pŵl yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig