Taith Gerdded Gylchol Henllys

Dwy awr a hanner o daith gerdded gylchol sy'n cysylltu'n uniongyrchol ag ardaloedd trefol Henllys, Coed Efa a Fairwater, Cwmbrân. 

Mae'r daith gerdded yn mynd ymlaen i Fynydd Henllys ac yn dychwelyd drwy dir fferm i'r de. Mae'r llwybr tua 7km (4.5 milltir) o hyd.

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Henllys yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig