Taith Gerdded Gylchol Cwm Sychan

Dwy awr o daith gerdded gylchol o gwmpas ardal Pont-y-pŵl, yn crwydro cwm tawel, prin ei ymwelwyr, ar ochr orllewinol Cwm y Dwyrain.  

Ar daith gerdded Cwmsychan, byddwch yn mynd drwy safle ‘The British’ a Chwmsychan, ardal a fu unwaith yn gartref i waith haearn pwysig. Adeiladwyd y gwaith haearn ym 1826 gan British Iron Company, ac fe'i gwerthwyd yn ddiweddarach ym 1852 i berchenogion gwaith haearn Glynebwy. Mae nifer o Adeiladau Rhestredig yn bodoli hyd heddiw, gan gynnwys Bwa Mawr a Thŷ Injans Cernywaidd Rhestredig Gradd II. Mae gweddillion eraill amrywiol y gwaith haearn a nodweddion mwyngloddio hefyd o ddiddordeb archeolegol. 

Dechreuwch ym maes parcio Clwb Rygbi Tal-y-waun, ychydig oddi ar New Road, Tal-y-waun.

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Cwm Sychan yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig