Taith Gerdded Gylchol Cwm Lickey

Awr a hanner o daith gerdded yw hon, sy'n amlygu diwydiant ardal Race a'r gymuned a dyfodd o'i gwmpas. Yn ôl pob tebyg, cafodd “Race” ei enw o fwyngloddio mwyn haearn, un o'r diwydiannau lawer a ddatblygodd yn yr ardal hon. Gorweddai'r mwyn yn agos i'r wyneb felly byddai'n cael ei weithio drwy sgwrio'r uwchbridd i ffwrdd â dŵr a fyddai'n “rasio” drwy sianeli i gario'r pridd i ffwrdd i ddinoethi'r mwynau oddi tano. Gall y gair Cymraeg 'Ras' gyfeirio at y broses hon.

Mae'r taith gerdded yn cychwyn yn y “Race”, ar dop Blaendare Road, tuag 80 metr heibio capel Race. Yma mae pedair ffordd yn cydgyfeirio i ffurfio triongl, sef ardal droi i fysiau, felly parciwch yn synhwyrol.

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Cwm Lickey yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad 

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig