Taith Gerdded Gylchol Cwm Lasgarn

Mae hon yn dair awr o daith gerdded gylchol, sy'n mynd â chi drwy'r coetir hynafol yng Nghoedwig Lasgarn a'r ardal o'i chwmpas, gan roi'r cyfle ichi grwydro'r coetir digyffwrdd, a chefn gwlad a hanes amrywiol Cwm Lasgarn. 

Awgrymwn ichi ddechrau yn y maes parcio bach yn Waterworks Lane, ychydig oddi ar yr A4043 Ffordd Pont-y-pŵl i Flaenafon ym Mhentref Victoria. 

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Cwm Lasgarn yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig