Taith Gerdded Gylchol Cwm Ffrwd

Dwy awr a hanner o daith gerdded gylchol o gwmpas ardal Pont-y-pŵl, yn crwydro cwm tawel heb lawer o ymwelwyr ar ochr orllewinol y Cwm Dwyreiniol. 

Mae taith gerdded Cwm Ffrwd yn mynd â chi drwy ardaloedd coediog, ar hyd yr hen reilffordd, ac mae'n gyfle ichi weld gweddillion amrywiol y gwaith haearn a'r nodweddion mwyngloddio. 

Dechreuwch ym maes parcio Clwb Rygbi Tal-y-waun ychydig oddi ar Albert Road, Tal-y-waun.

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Gylchol Cwm Ffrwd yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig