Y Cod Cefn Gwlad

 • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchwch ei fywyd a'i waith
 • Gwarchodwch rhag pob risg tân
 • Gadewch bob gât ac eiddo fel y byddwch yn dod ar eu traws
 • Cadwch reolaeth ofalus ar eich cŵn, a'u cadw ar dennyn os oes modd, oherwydd gall fod anifeiliaid eraill ar hyd y llwybr
 • Cadwch at lwybrau cyhoeddus
 • Defnyddiwch gatiau a chamfeydd i groesi ffensys, cloddiau a waliau
 • Gadewch lonydd i dda byw a pheiriannau 
 • Ewch â'ch sbwriel adref
 • Helpwch i gadw pob dŵr yn lân
 • Gwarchodwch fywyd gwyllt, planhigion a choed
 • Byddwch yn arbennig o ofalus ar ffyrdd gwledig.

Cyngor i Gerddwyr

I gael y mwynhad mwyaf o gerdded a chrwydro cefn gwlad amrywiol Torfaen, argymhellir yn gryf eich bod yn defnyddio map arolwg ordnans. Gall y cefn gwlad newid yn gyflym ac mae'n hawdd peidio â sylwi ar gyfeirbwyntiau. 

Cofiwch wisgo dillad priodol ac esgidiau cadarn, oherwydd gallai rhai rhannau o'r Llwybr fod yn fwdlyd ac yn llithrig.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig