Taith Gerdded Tref Blaenafon

Taith gylch, gymedrol o 2 filltir (3.5km) y gellir ei hymestyn i 4.5milltir (7.5Km) i’r mwy egnïol.

Mae’n cychwyn yn y Ganolfan Dreftadaeth sydd wedi ei lleoli yn adeilad hen ysgol Sant Pedr ac mae’n eich tywys ar daith o amgylch y dref a’i hanes.

Mae’r llwybr yn mynd heibio Gwaith Haearn, y siopau lleol, yn ogystal â’r Ganolfan Dreftadaeth felly mae ‘na ddigon i’w weld a gwneud ar hyd y ffordd.

Lawr lwythwch gopi o  Taflen Taith Gerdded Tref Blaenafon yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Countryside

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig