Pecyn Teithiau Cerdded Blaenafon

Dewch i ddarganfod corneli cudd Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon gan ddefnyddio'r pecyn hwn o daflenni teithiau cerdded. Mae'r teithiau cerdded yn mynd heibio safleoedd hanesyddol o'r Oes Efydd, drwy'r Chwyldro Diwydiannol ac i dirwedd a hanes a ysbrydolodd yr awdur enwog, Alexander Cordell.

Mae'r teithiau cerdded yn amrywio o droeon hawdd i heiciau egnïol, ac o ychydig dan 4 km (2 ½ filltir) i ychydig dros 18 km (12 milltir). Gallwch deilwra'ch teithiau cerdded ichi'ch hunain o fynd am dro cyflym o gwmpas Llynnoedd Garn tra byddwch yn aros am eich taith danddaearol yn Big Pit neu gyfuno nifer o'r teithiau cerdded er mwyn crwydro am ddiwrnod cyfan. Mae pob taith gerdded yn cychwyn ac yn gorffen mewn man cyfleus fel maes parcio, canol pentref, tafarn, safle picnic neu atyniad treftadaeth.

Dyma'r teithiau cerdded sy'n cael eu cynnwys yn y pecyn:

Llwybr Mynydd Haearn – Rhan Un

Mae hwn yn mynd â chi dros Fynydd Blorenge ac o'i gwmpas ar hen dramffyrdd a llwybrau hynafol, gan fynd heibio safle Gefail Garnddyrys a mwynhau golygfeydd syfrdanol draw dros Ddyffryn Wysg. Gellir cysylltu hwn ag ail ran Llwybr Mynydd Haearn am daith gerdded hirach. Lawrlwythwch gopi o daflen Llwybr Mynydd Haearn – Rhan Un yma.

Mynydd y Garn-Fawr

Taith gerdded gylchol yn rhannol ar draws mynydd agored, gan fynd heibio hen farcwyr plwyf, carneddau'r oes efydd a bedd neidiwr ceffylau! Lawrlwythwch gopi o daflen Mynydd y Garn-Fawr yma.

Y Daith Wib 

Taith gerdded gylchol drwy Lynnoedd Garn ac ar hyd hen lwybrau sy'n mynd â chi heibio Rheilffordd Blaenafon a Big Pit. Lawrlwythwch gopi o daflen Y Daith Wib yma. 

Llwybr Mynydd Haearn - Rhan Dau

Crwydrwch dirwedd fwy diwydiannol Safle Treftadaeth y Byd, gan fynd drwy hen bentref Pwll Du a heibio llawer o'r nodweddion hanesyddol sy'n rhoi arwyddocâd byd-eang i'r dirwedd hon, fel Gwaith Haearn Blaenafon. Gellir cysylltu'r daith gerdded hon â rhan un o Lwybr Mynydd Haearn am daith hirach. Lawrlwythwch gopi o daflen Llwybr Mynydd Haearn - Rhan Dau yma. 

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

Cynlluniwyd y daith gerdded hon i dywys ymwelwyr o amgylch rhan o Safle Treftadaeth y Byd i weld rhai o'r nodweddion treftadaeth sy'n cyfrannu at gydnabod ei dreftadaeth ddiwydiannol eithriadol. Ar y daith gerdded, ceir nifer o Adeiladau Rhestredig Gradd I, II a III. Mae'n cynnwys mynydd agored, coetiroedd a Thref Blaenafon. Lawrlwythwch gopi o daflen Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yma.

Carn y Gorfydd

Taith gerdded gylchol fer, fwy gwledig yn Safle Treftadaeth y Byd, sy'n disgyn i ffermydd ar hyd lonydd gwyrdd. Lawrlwythwch gopi o daflen Carn y Gorfydd yma. 

Glanfa Goytre i Dirwedd Blaenafon

Taith gerdded gylchol egnïol o 14 milltir, heibio'r odynau calch hanesyddol yng Nglanfa Goytre, y Ffynnon Sanctaidd a thafarn wledig The Goose and Cuckoo. Lawrlwythwch gopi o daflen Glanfa Goytre i Dirwedd Blaenafon yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648329

Nôl i’r Brig