Targedau Diogelwch ar y Ffyrdd

Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru’n nodi grwpiau sydd â risg uchel a grwpiau sy’n agored i niwed, y dylai ymyriadau diogelwch ar y ffyrdd eu targedu’n benodol er mwyn gostwng nifer y gwrthdrawiadau y maent yn eu dioddef.

Dyma’r grwpiau risg uchel:

  • Gyrwyr beiciau modur
  • Gyrwyr a theithwyr ifainc (16-24 oed)

Mae’r grwpiau sy’n agored i niwed yn cynnwys:

  • Gyrwyr hŷn (70 oed neu’n hŷn)
  • Plant
  • Cerddwyr
  • Beicwyr
  • ac mae’r rhestr yn mynd ymlaen i grybwyll marchogion, gyrwyr sy’n gyrru ar gyfer eu gwaith, gweithwyr ffyrdd a chymunedau difreintiedig

Mae’r prif dargedau yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru wedi’u seilio ar gymhariaeth â’r ffigurau cyfartalog ar gyfer Cymru rhwng 2004 a 2008 (y ‘gwaelodlin’), a dyma’r targedau hynny:

  • Lleihau nifer y bobl a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 40% erbyn 2020
  • Lleihau nifer y beicwyr modur a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 25% erbyn 2020
  • Lleihau nifer y bobl ifanc (16-24 oed) a gaiff eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru 40% erbyn 2020
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig